Post Human

Post Human er et næsten færdigudviklet scenariekoncept, der handler om jorden efter menneskehedens udryddelse.

Tilbage er der kun væsener og maskiner skabt mennesker.

Genrerne for scenariet er tribal, action og drama.

Spillets konflikter

Rollespillet i Post Human drejer sig primært om kampen indenfor det hieraki, som var opsat for væsenernes parring.

Som ethvert andet godt pyramidespil, parres de øverste i samfundet med mager af samme rang.

Stiger eller falder spilleren i rang, udskiftes deres mage til at passe til deres nye rang.

Det vi elsker ved netop denne opsætning er, hvorledes systemet har indbygget konflikt blandt spillerne, således at man som spilleder ikke behøver starte plot og igangsætte spil konstant.

Omgivelserne

Opvartet af maskiner, må spillerne finde sig tilpas i menneskehedens skrald.

De er blevet udviklet til og sat i verden for at kunne leve af affald fra mennesker.

Fremtiden for Post Human

Scenariets udvikling er stoppet helt, uden planer om at genoptagelse.

Flere plotelementer er dog blevet brugt senere hen, eller er en del af projekter der i øjeblikket udvikles på.

Som det gælder for flere af vores afholdte og ikke-afholdte scenarier og kampagner, så har vi brugt tiden på at blive bedre og nogen gange, som f.eks. med Post Human, finder vi ud af at idéen ikke holder.

Men vi lærte noget og blev bedre.