Sponsor: DUF

DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) har ydet støttet til Katastrofe Kompagniet i form af DUFs Initiativstøtte til afvikling af Factory 33.

Støtten var et engangsbeløb, som havde til formål at hjælpe med at starte projektet op.

Dette er den eneste gang kompagniet har modtaget støtte fra DUF.